Telefonisch afspraak maken

maandag t/m donderdag
8:30 - 10:10
maandag t/m donderdag
10:30 - 12:30
maandag t/m donderdag
13:30 - 16:30

Afspraken

U kunt uitsluitend telefonisch een afspraak maken. In dit gesprek maakt de assistente een inschatting van de benodigde tijd en maakt samen met u een afspraak.

Het is ook mogelijk dat u bij een bezoek aan de praktijk direct een afspraak maakt voor de volgende keer. U krijgt dan een afsprakenkaartje mee. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u een digitale herinnering (hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend).

Afspraak verzetten of afzeggen

Als u een afspraak heeft bij de tandarts, dan is er tijd voor u gereserveerd. Mocht u verhinderd zijn, laat ons dit zo snel mogelijk weten. Wij kunnen dan nog andere patiënten inplannen die anders veel langer moeten wachten op een afspraak.

Om een afspraak te verzetten kunt u het beste bellen tijdens de openingstijden. Mocht u moeten afzeggen buiten de openingstijden, dan kunt u dit doen via een e-mail.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien u dit verzuimt, ben ik gerechtigd tot maximaal 100% van de kosten in rekening te brengen.

Acute klachten

Bij acute klachten neemt u zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk. Belt u zo vroeg mogelijk, dan is het vaak nog mogelijk om u dezelfde dag te helpen (op maandag t/m donderdag).

Bij spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts of op vrijdag, zaterdag of zondag kunt u bellen naar de tandartsenspoedgevallendienst. Het telefoonnummer is 0900-1515 (€1,00 per gesprek).

Uitsluitend in onderstaande situaties er is sprake van een spoedeisende situatie:
  • Nabloedingen
  • Ongeval
  • Acute ontsteking
  • Acute heftige pijn

U ontvangt een nota die u zelf, indien u voor tandheelkunde verzekerd bent, kunt indienen bij uw verzekering.

Op dit moment nemen wij geen nieuwe patiënten aan.